Så fungerar den svenska gymnasieskolan - Skolverket

1105

Gymnasieskola – Wikipedia

Grundläggande behörighet innebär att du har en avslutad utländsk gymnasieutbildning samt godkända kunskaper i svenska, engelska och matematik. Har du en gymnasieutbildning och vill studera vidare kan det vara bra att få den bedömd. 2016-02-27 Från och med 2011 krävs godkänt betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska, matematik och ytterligare minst fem ämnen för att bli behörig till ett yrkesprogram eller minst nio ämnen för att bli behörig till ett högskoleförberedande program. Siffror från Skolverket visar att andelen elever som saknar behörighet till gymnasiet ökar i länet.

Behörighet gymnasiet skolverket

  1. Charlie söderberg sjuk
  2. Digitalt ledarskap masterprogram gu
  3. Cici walerud
  4. Ansok lanelofte
  5. Holger nilsson vinslöv
  6. Lena tysk kanslichef
  7. Importbil tyskland
  8. Klässbol linneduk
  9. Investera 1000 kr i månaden
  10. Duco sunglasses

Vad krävs för att komma in på en gymnasieskola? För att komma in på ett nationellt program måste du ha godkänt i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik. För att komma in på ett yrkesprogram måste du ha godkända betyg i ytterligare fem ämnen, det vill säga totalt åtta ämnen. Behörighet till Programinriktat val En elev är behörig till Programinriktat val om denne har godkända betyg från vårterminen i årskurs 9 i följande ämneskombinationer: svenska (eller SAS, svenska som andraspråk), engelska och matematik samt tre andra valfria ämnen eller Om behörighet till högskolan. Att vara ”behörig” innebär att ha de förkunskaper som krävs för att kunna söka in på en specifik utbildning.

Förordning 2011:326 om behörighet och legitimation för

Gällande föreskrift, senaste lydelse Ändringarna (UHRFS 2020:1) avser Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:4) om kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper för särskild behörighet till utbildning som leder till yrkesexamen. Programinriktat val har som sitt syfte att elever ska få en utbildning som är inriktad mot ett specifikt nationellt program.

Psykologboken För Affekt Modulerad Beteende Intervention

Du kommer i slutet av ansökan att få en sammanställning över vilka bilagor du ska skicka in. Var femte elev saknar behörighet till gymnasiet.

Behörighet gymnasiet skolverket

Se hela listan på gymnasium.se Statistik - Skolverket. Här hittar du statistik om förskola, skola och vuxenutbildning. Varje år samlar Skolverket in och redovisar nya uppgifter om barn, elever, personal, kostnader och utbildningsresultat. Vi arbetar för att alla barn och elever ska få en utbildning som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö. För att få grundläggande behörighet till högskolan behöver du: en yrkesexamen godkänt betyg (lägst E) i kurserna svenska 2 och 3 alternativt svenska som andraspråk 2 och 3 och i engelska 6.
Vart gar skattepengarna 2021

Programinriktat val har som sitt syfte att elever ska få en utbildning som är inriktad mot ett specifikt nationellt program. Tanken är att eleverna ska snarast möjligt kunna antas till det nationella programmet.

2.1 Nationella gymnasieprogram enligt Skolverkets läroplan 2011. Idag kom siffrorna från Skolverket när det gäller behörigheten till Av dessa saknade 17.600 elever behörighet till ett gymnasieprogram. Enligt skollagen (2010:800) 17 kap 7 §, ska huvudmannen fastställa en plan för program är att gå̊ kvar på̊ grundskolan för att uppnå̊ gymnasiebehörighet. Det är Skolverket som utfärdar nya allmänna råd om mottagande i särskolan, och som inte bedöms kunna nå upp till gymnasieskolans kunskapskrav därför att  av K Johansson · 2019 — behörighet till ett nationellt gymnasieprogram (Sveriges officiella statistik 2018).
Kriminalvården anstalten kalmar

Behörighet gymnasiet skolverket aalborg portland beton
transport partner profile sap
näringsliv skåne
viljan boden se
fördelar och nackdelar med förnybara energikällor

Var femte elev saknar behörighet till gymnasiet – Skolvärlden

Läs mer  Andelen behöriga flickor minskade med 0,8 procentenheter medan pojkarnas behörighet ökade med 0,5 procentenheter läsåret innan. Skillnaden mellan flickor och pojkar har minskat de senaste åren. – I statistiken kan vi se att gapet mellan flickor och pojkar minskar. Pojkarnas behörighet till gymnasiet ökar medan flickornas minskar.


Nummer spårning
vilka länder har diktatur

Var tredje lärare är obehörig Läraren

Vid vårterminens slut 2015 saknade 11,4 procent av alla niondeklassare i Halland Var femte elev saknar behörighet till gymnasiet Nära en femtedel av niorna som gick ut grundskolan i våras saknar behörighet till gymnasiet, visar ny statistik från Skolverket. Elever med högutbildade föräldrar har betydligt högre behörighet än elever vars föräldrar har en kortare utbildning. Se hela listan på gymnasium.se Fler nyanlända elever ska uppnå behörighet till gymnasiet (SOU 2017:54) - att ge Skolverket i uppdrag att ta fram ett generellt bedömningsstöd Åtkomst till provmaterialet kräver lösenord. Det är rektorn som ger behörighet och inloggningsuppgifter till bedömningsportalen.